Сайт кафедри бухгалтерського обліку НУДПСУ - Iнформація про кафедру

 
 
 
Інформація про кафедру
     
 
   

   Кафедру бухгалтерського обліку створено у жовтні 1996 року. У 2004 році відповідно до рішення Вченої ради кафедра, була поділена на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру аудиту й економічного аналізу.

    Викладачі кафедри бухгалтерського обліку забезпечують викладання 24 дисциплін.

    Кафедра бухгалтерського обліку здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки «Облік і аудит» у розрізі наступних спеціалізацій:

    Ступінь вищої освіти «Бакалавр»:

·              "Облік і аудит підприємницької діяльності";

·              "Облік і аудит у бюджетних організаціях і установах";

·              "Облік і аудит фінансових установ";

·              "Облік і контроль в організаціях державного сектору економіки";

    Ступінь вищої освіти «Магістр»:

·              "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю";

·              "Облік і оподаткування в управлінні організаціями та установами державного сектору".

  Крім того, викладачі кафедри бухгалтерського обліку забезпечують викладання дисциплін для студентів інших кафедр університету за такими напрямами підготовки:

·              «Фінанси і кредит»;

·              «Міжнародна економіка»;

·              «Економіка підприємства»;

·              «Правоохоронна діяльність».

    Основним напрямом наукової роботи на кафедрі є дослідження проблемних питань бухгалтерського обліку та визначення їх впливу на реформування податкової політики. Професорсько-викладацький склад працює над виконанням комплексного кафедрального дослідження "Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів". Дослідження виконуються у співпраці із департаментом фінансування бухгалтерського обліку та звітності ДФС України.

    З метою впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій викладачі кафедри навчають студентів основам роботи з програмами автоматизації бухгалтерського обліку "1С:Бухгалтерія". 
    На кафедрі функціонує студентське наукове товариство, до складу якого входять студенти III, IV та V курсів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь в олімпіадах та наукових конференціях.

    Кафедра бухгалтерського обліку є випускаючою, а отже, несе величезну відповідальність за власних студентів, із яких формуються справжні фахівці-обліковці, які необхідні для забезпечення сучасних кадрових потреб держави та бізнесу.

    На викладачів кафедри покладено важливу місію – підготувати з наших випускників не лише досвідчених фахівців з обліку і аудиту, а й допомогти їм стати багатогранними особистостями.

    Майбутнє бухгалтерського обліку стане успішним і прогресивним тоді, коли основним критерієм буде професійна компетентність, відповідальність бухгалтера, який дбатиме про загальну долю України, її динамічний розвиток і економічний прогрес.

    Адреса кафедри: Національний університет ДПС України каб. 234, 235), вул.  Університетська,31,   м. Ірпінь, Київська область, 08201.

    Телефони: міський 62-799; внутрішній 12-15.